Privacy Regelement (VERNIEUWD)

DIEETOOK heeft respect voor uw privacy en zal uw gegevens en de inhoud van uw bestellingen nooit met enige andere partij delen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De bij ons bekende gegevens kunnen gebruikt worden voor directe mailing, zoals in de aanloop van evenementen waar u als klant belang bij kan hebben. Deze mailingen worden door DIEETOOK in eigen beheer uitgevoerd.

DIEETOOK zal u altijd eerst benaderen om toestemming te vragen als er aanleiding is om uw gegevens te delen. Hiervan is LUCIANS, als debiteuren bewaker uitgezonderd. LUCIANS is strikte geheimhouding opgelegd en zal de gegevens alleen gebruiken om u te benaderen in geval van onregelmatigheden in betalingen, zoals betalings achterstand.

DIEETOOK slaat uitsluitend de door u verstrekte gegevens  op in een adresbestand welke gebruikt wordt voor correcte adressering en facturering.

DIEETOOK zal uw gegevens verwijderen op uw eerst verzoek, tenzij er nog zaken moeten worden afgerond. De aan u uitgeschreven facturen zullen echter, verplicht door de belastingdienst voor zeven jaren bewaard blijven.

DIEETOOK maakt geen gebruik van cookies.